CBD vs THC – jakie są główne różnice?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

CBD kontra THC? Spośród co najmniej 113 kannabinoidów odkrytych do tej pory, które zostały wyodrębnione i zbadane, te dwa są niewątpliwie najbardziej znane i najlepiej poznane. Kannabidiol (CBD) i tetrahydrokannabidiol (THC) są związkami występującymi naturalnie w roślinach konopi indyjskiej. Znane jako fitokannabinoidy, to związki które oddziałują z receptorami CB1 i CB2 znadującymi się w układzie endokannabinoidowym obecnym u wszystkich gatunków ssaków.

CBD został po raz pierwszy wyizolowany w 1940 roku. Odkryto CBD przez przypadek gdy izolowano THC. Na najbardziej podstawowym poziomie THC i CBD różnią się ze względu na ich różne efekty. CBD jest niepsychotropowe, i dlatego nie występuje efekt euforii. Natomiast THC jest psychotropowy i jest jedynym znanym związkiem pochodnym konopi indyjskiej powodujący odurzenie.

Spis treści

Struktura atomowa THC i CBD

CBD vs THC?
Wzory strukturalne THC i CBD

THC i CBD to tylko dwa związki z rodziny około 113 związków dwu- i trójcyklicznych związków kannabinoidowych występujących naturalnie w konopiach indyjskich. Zarówno CBD, jak i THC mają dokładnie ten sam wzór cząsteczkowy. C21H30O2 zwiera dwadzieścia jeden atomów węgla, trzydzieści wodoru i dwa tlenu. Ich masa cząsteczkowa jest praktycznie identyczna z THC i CBD o masach odpowiednio 314,469 g /mol i 314.464 g /mol.

Biosynteza THC i CBD z CBGA

Biosynteza THC i CBD w konopiach indyjskich przebiega podobną ścieżką. Kwas kannabigerolowy (CBGA), prekursor wszystkich naturalnych kannabinoidów, jest cywklizowany do kwasu tetrahydrohannabinolowego (THCA) i kwasu kanabidiolowego (CBDA) odpowiednio przez sytenzę THCA i CBDA. Końcowe produkty THC i CBD powstają poprzez dekarboksylację tych kwaśnych form. Jednak strukturalnie istnieje jedna ważna różnica. Tam, gdzie THC zawiera pierścień cykliczny (patrz pierwszy rysunek), CBD zawiera grupę hydroksylową. To własnie ta pozornie niewielka różnica w strukturze molekularnej nadaje tym dwóm związkom całkowicie odmienne właściwości farmakologiczne...

Właściwości chemiczne THC i CBD

Podobnie jak w przypadku wielu kannabinoidów, THC i CBD mają niską rozpuszczalność w wodzie, ale dobrą rozpuszczalność w większości rozpuszczalników organicznych, szczególnie w lipidach i alkoholach. Zarówno THC, jak i CBD są obecne w konopiach indyjskich w formie mieszaniny kwasów, które łatwo ulegają dekarboksylacji i zmianom chemicznym po podgrzaniu, co jest szczególnie ważne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt palenia konopi, co jest najpowszechniejsza formą spożycia. THC jest również dobrze znany ze swojej zdolności wiązania się ze szkłem i plastikiem. Dlatego preparaty THC są zwykle przechowywane w rozpuszczalnikach zasadowych lub organicznym szkle bursztynowo krzemianowym, aby uniknąć strat.

Fizjologiczne skutki CBD i THC

CB1 jest receptorem kannabinoidowym sprzężonym z białkiem G, zlokalizowanym głównie w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, występującym głównie w mózgu. Jako część układu endokannabinoidowego jest aktywowany przez endogenne neuroprzekaźniki, anandamid i 2-arachidonoiloglicerol, a także inne naturalnie występujące związki, w tym fitokannabinoidy znajdujące się w konopiach. Jako potężny stronnikagonista CB1, THC stymuluje receptor CB1 prowadząc do efektów psychotropowych odczuwanych podczas spożywania konopi. Z drugiej strony CBD jest klasyfikowane jako negatywny allosteryczny modulator CB1, co oznacza, że ​​skutecznie zmienia kształt receptora CB1. Ta zmiana utrudnia agonistom CB1, takim jak THC i innim endogennym agonistą CB1, stymulowanie receptora. Fakt, że CBD nie wiąże się ani nie stymuluje CB1, jest również powodem, dla którego nie wywołuje efektów psychotropowych związanych z THC.

Jak współdziałają ze sobą CBD i THC

Uważa się, że CBD poprzez interakcje z receptorem CB1 moduluje psychotropowe działanie THC poprzez hamowanie jego zdolności do wiązania się z receptorem i stymulowania go. Dlatego ludzie nie czują się tak „na haju”, kiedy używają konopi bogatych w CBD w porównaniu z produktami bogatymi w THC. CBD jest w stanie zmniejszyć niektóre negatywne skutki THC poprzez zmniejszenie lęku, paranoi i zaburzeń pamięci krótkotrwałej, które często występują podczas spożywania konopi. Dowody sugerują, że produkt bogaty w CBD z niewielką ilością THC może w rzeczywistości przynosić korzyści terapeutyczne bez efektu euforycznego lub dysforycznego.

Pomimo dowodów na pozytywne interakcje między CBD i THC, nadal istnieje duży popęd dla leków zawierających tylko THC i CBD. Ogólnie rzecz biorąc, odzwierciedla to konsensus tradycyjnego przemysłu farmaceutycznego, że lek z pojedynczą substancją czynną jest łatwiejszy do opracowania, testowania, wytwarzania, przepisywania i regulowania. Jako dowód na wzrost korzystnych skutków łączenia kannabinoidów w medycynie, może się to zmienić. Szczególnie wraz ze wzrostem popularności zmiany koncepcji medycyny i lepszemu zrozumieniu całej rośliny.

Zastosowania medyczne CBD vs THC

CBD

THC

Stosowanie konopi indyjskich jako rośliny leczniczej sięga tysięcy lat wstecz w różnych kulturach na całym świecie. Jednak ze względu na stosunkowo nowoczesne ograniczenia i przepisy, badania nad użyciem konopi jako leku we współczesnym świecie zostały poważnie ograniczone. Wraz ze wzrostem legalizacji i dziesiątkowania konopi indyjskich na całym świecie, otwiera się możliwość badania ich potencjalnych zastosowań.

W październiku 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport z przeglądu wstępnego, który zawiera najbardziej aktualne podsumowanie obecnych i potencjalnych zastosowań klinicznych CBD. Obecnie jednoznaczne dowody przemawiają za stosowaniem CBD w leczeniu przynajmniej niektórych postaci padaczki, w tym zespołu Draveta, złożonej epilepsji dziecięcej, która jest związana z napadami lekoopornymi i wysoką śmiertelnością. Inne wskazania są zgodne z jego właściwościami neuroprotekcyjnymi, przeciwpadaczkowymi, niedotlenieniowo-niedokrwiennymi, przeciwlękowymi, przeciwpsychotycznymi, przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, przeciwastmatycznymi i przeciwnowotworowymi. Wskazania te są oparte na ograniczonych dowodach klinicznych i przedklinicznych, a także na fragmentach niepotwierdzonych dowodów. Według WHO, osoby cierpiące na chorobę Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, a także stwardnienie rozsiane, psychozę, lęki, depresję, raka i wiele innych mogą odnieść korzyści z leczenia CBD.

Podobnie jak CBD, istnieje długa lista potencjalnych zastosowań klinicznych THC.

Dronabinol to żelatynowa kapsułka zawierająca THC, która jest podawana doustnie w celu leczenia nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią raka, a także utraty wagi i słabego apetytu u pacjentów z AIDS. Nabilone zawiera syntetyczną wersję THC i jest zatwierdzony do leczenia nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią przeciwnowotworową, gdy inne leki nie zadziałały. Ponownie, podobnie jak w przypadku CBD, ogromna liczba naukowych i niepotwierdzonych dowodów przemawia za stosowaniem THC jako leku. Potencjalne zastosowania obejmują leczenie bólu neuropatycznego, bólu spowodowanego urazem lub wypadkiem, depresją, zaburzeniami snu, lęku i wieloma innymi.

Komentarze

mood_bad
  • Brak komentarzy
  • Skomentuj
    Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę naszej witryny. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.
    Akceptuję
    Privacy Policy