Regulamin

Niniejsza strona przedstawia Warunki Korzystania z witryny Cannamap.pl oraz oferowanych przez nas Usług.

1. Podstawowe informacje dotyczące warunków korzystania

1.1 Czym są Warunki Korzystania (Regulamin) i kim jesteśmy: niniejszy dokument prawny stanowi umowę pomiędzy Państwem - Klientami (określanych w tym dokumencie zwrotami "Państwo" lub "Klient") a nami, czyli cannamap.pl. Korzystając z serwisu cannamap.pl akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, zwane również "Umową". W tym dokumencie określamy siebie, jako "my", "nas" lub "nasz".

1.2 Co robimy: dostarczamy platformę (witrynę internetową, aplikacje progresywną) w ramach której My realizujemy usługi, nasze podmioty i inni sprzedawcy (sklepy konopne) przedstawiają oferty okazji, towarów, wizytówki w katalogu udostępnione na indywidualnych adresach URL np. cannamap.pl/mazowieckie/nazwasklepu. Jako dostawca platformy, pomagamy w realizacji celów biznesowych, artykułów, produktów za jej pośrednictwem. Nigdy My nie występujemy jako kupujący i jako Sprzedawcy, a jedynie udostępniamy miejsce, w który Sklepy, Sprzedawcy i Klienci mogą zapoznać się z ofertą danych sklepów dodanych do katalogu wyszukiwarki cannamap.pl, kontaktować się ze Sprzedawcami, czytać oferty Sprzedawców na ich indywidualnych wizytówkach. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej Witryny oprócz niniejszej Umowy będą też Państwo zawiera inne umowy z różnymi podmiotami po przejściu na ich adres strony internetowej danego sklepu Sprzedawcy, w którym zawarty będzie ich własny Regulamin sklepu z polityką prywatności.

1.3 Relacje prawne i wyjaśnienie: Każda oferta znaleziona w Witrynie jest przedmiotem warunków określonych przez danego Sprzedawcę. My Rzadko występujemy w roli Sprzedawcy, oznacza to, że Państwa umowa sprzedażowa prawdopodobnie będzie zawarta z innym podmiotem prawnym po przejściu na ich indywidualny adres witryny internetowego danego Sklepu. Wszelkie oferty na kupony promocyjne, wydarzenia są indywidualnymi ofertami Sprzedawców, którzy założyli wizytówkę w katalogu cannamap.pl. My jako platforma nie odpowiadamy za treści publikowane przez Sprzedawców i ich Sklepy. Nie występujemy również w roli agenta Sprzedawcy czy też Kontrahenta.

1.4 Co jeszcze robimy w cannamap.pl: możemy publikować artykuły na Blogu lub Forum, publikować treści Klientów, wysyłamy biuletyny i inne wiadomości po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Danego Klienta czy Sprzedawcy. Dane, które gromadzimy szerzej opisane są w naszej Polityce Prywatności.

1.5 Zakres korzystania: Witryna, Platforma i nasze usługi przeznaczone są do Państwa użytku niekomercyjnego, komercyjnego, osobistego i w celach promocyjnych typowo biznesowych, chyba, że określono inaczej na piśmie. Dostęp do naszej platformy cannamap.pl mogą Państwo uzyskiwać wyłącznie za pomocą naszej witryny lub aplikacji progresywnej dostępnej pod adresem cannamap.pl, za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych, bądź mobilnych oraz podobnych aplikacji konsumenckich. Nie wyrażamy zgody i nie jest to dozwolone aby korzystać z platformy za pośrednictwem oprogramowania typu root, spider, offline ready czy też innych aplikacji służących do przeszukiwania i odzyskiwania strony ani żadnych urządzeń, narzędzi i różnych procesów - zarówno automatycznych jak i ręcznych - służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z naszej Witryny, technik scrapingu i innych tego typu. Wyjątkiem, na jaki przystajemy i wyrażamy zgodę są operatorzy publicznych wyszukiwarek, którzy mogą korzystać z oprogramowania typu spider do kopiowania materiałów z Platformy wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych spisów treści i w zakresie niezbędnych do takiego działania. Nie dotyczy to również pamięci cache, archiwum z takimi materiałami.

1.6 Licencja Cannamap.pl: Niezależnie od zapisów i innych postanowień w niniejszej Umowie, jesteście Państwo uprawnienie do przeszukiwania, indeksowania, przechowywania, wyświetlania zawartości tej Witryny wyłącznie w następujących celach: (i) wyświetlania niniejszej Witryny jako części wyników wyszukiwarki internetowej oraz (ii) optymalizacji w dostarczaniu Witryny innym użytkownikom Witryny). Niniejsze zezwolenie może być zaniechane w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym po przez odpowiednią zmianę w tej Umowie. Zastrzegamy My wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do swojego kodu źródłowego witryny PHP, JS, CSS oraz treści zamieszczonych na łamach cannamap.pl z wyjątkiem treści publikowanych przez Sprzedawców na ich indywidualnych wizytówkach w katalogu.

1.7 Uniemożliwienie korzystania z witryny: zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Państwu korzystania z naszej Witryny i usług w niej zawartych, lub w ich określonej części.

1.8 Definicje końcowe: niniejsza Umowa obejmuje różne zdefiniowane terminy. Terminy zdefiniowane piszemy z dużej litery, lub inaczej zaczynają się one wielką literą. Szczegółowy opis można znaleźć w treści Umowy lub na jej końcu.

2. Państwa konto i Rejestracja

2.1 W zależności od konkretnych funkcji może zachodzić, ale nie musi, konieczność Rejestracji w celu korzystania z wielu funkcji lub uzyskania dostępu do większości Sklepów Sprzedawców. Rejestracja jest wymagana, gdy chcemy dodać recenzje w Sklepie sprzedawcy, skomunikować się ze Sprzedawcą z użyciem systemu Wiadomości, w przypadku dodania Sklepu jako Sprzedawca, dostępu do systemu analitycznego lub dostępu do indywidualnego profilu Klienta lub Sprzedawcy. W przypadku, gdy korzystają Państwo z witryny jako Gość i nie posiadają Państwo Konta w naszej Witrynie, mogą Państwo przeglądać oferty, i wyszukiwać Sklepy Sprzedawców w katalogu bez ograniczeń, w tym mogą Państwo korzystać ze spersonalizowanych filtrów pomocnych do znalezienia danego Sklepu Sprzedawcy w danych Regionie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy Rejestracji lub jej anulowania, inaczej anulowania Konta w dowolnym momencie. Rejestracja sprawia, że nie trzeba każdorazowo wprowadzać danych przy dodawaniu recenzji czy kontaktowaniu się ze Sprzedawcami przez system wiadomości, lub też dodawania nowych Sklepów z użyciem formularza dodawania.

2.2 Proces Rejestracji - Przeprowadzenie Rejestracji odbywa się po przez stronę Rejestracji dostępną w cannamap.pl na której znajduje się formularz Rejestracji z podziałem na Użytkownika i Firmę (jako Sprzedawcę). W obydwu formularzach aby zarejestrować się w cannamap.pl należy podać nazwę użytkownika, poprawny adres e-mail, i utworzyć własnego hasło dostępu. W przypadku formularza dla Firmy, należy uzupełnić logotyp firmy, bądź Logo Sklepu, podać prawdziwą nazwę Sprzedawcy.

2.3 Hasła - Przy Procesie Rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie hasła. Hasło musi być poufne. My nie mamy dostępu do utworzonych przez Państwo haseł. Hasła w Witrynie są odpowiednie "zahashowane". Niemniej w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią, osobę nieuprawnioną należy bezzwłocznie poinformować nas o tym fakcie pod adresem redakcja@cannamap.pl. Zgadzają się Państwo na to, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, w którym osoba, której ujawniono Państwa hasło, skorzysta z waszego profilu i z naszej Witryny. Prosimy pamiętać, że to Państwo ponoszą całkowitą odpowiedzialność w przypadku niezachowania hasła w tajemnicy.

2.4 Adresy e-mail: wszystkie Konta muszą być Rejestrowane z użyciem ważnego adresu e-mail, z którego regularnie Państwo korzystają. Konta utworzone z wykorzystaniem adresu e-mail kogoś innego lub z użyciem tymczasowych adresów e-mail mogą zostać usunięte bez powiadomienia Państwa. Jeśli będziemy podejrzewać, że użytkownik Witryny korzysta z nieważnego adresu e-mail., możemy poprosić go o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.

2.5 Wiadomości e-mail: My jako cannamap.pl możemy przesyłać Państwu wiadomości e-mail o charakterze typowo administracyjnym. Możemy również przesłać wiadomości o aktywności Sprzedawców o aktywności Sklepów i ich wyświetleniu oraz unikatowych wejściach. Żadne inne wiadomości nie będą przez Nas wysyłane do Państwa, Użytkowników, Klientów ani Sprzedawców.

3. Treści Użytkownika

3.1 Witryna może dostarczać posiadaczom Konta oraz gościom możliwość przesyłania opinii, komentarzy, porad, ocen, wiadomości i brania czynnego udziału w dyskusjach i ankietach oraz przesyłania innych komunikatów, a także plików, obrazów, zdjęć, filmów. Treści Użytkownika mogą być przesyłane i publikowane za pomocą forów, biuletynów, grup dyskusyjnych, systemu wiadomości, ankiet, blogów i innych metod komunikacji, które mogą być okresowo udostępniane w ramach Witryny lub Usług w związku z nimi. Do przesyłania Treści Użytkownika może być konieczne posiadanie Konta.

3.2 Twórca Treści Użytkownika - przesyłając do Nas z użyciem formularzy dostępnych w cannamap.pl jakichkolwiek Treści Użytkownika, zaświadczają Państwo, że są głównymi twórcami danych Treści lub działają Państwo w imieniu ich twórcy z uzyskaniem odpowiednich uprawnień, przyznawanych jednorazowo przez twórcę, do przesyłania lub publikowania danych Treści oraz mają Państwo wszelkie prawa niezbędne do przyznawania licencji i tych praw, określonych w niniejszej Umowie, względem danych Treści Użytkownika. Zaświadczają Państwo, że udostępnianie danych Treści użytkownika we wskazanych celach nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, znaków towarowych ani żadnych praw osób trzecich, w tym praw do publikowania wizerunku oraz praw do prywatności określonych w ramach dyrektyw RODO i innych praw prywatności.

3.3 Ograniczenia Treści Użytkownika - niedowolne jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w innych sposób w ramach Witryny wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej bez wyraźniej zgody właściciela takich praw, znaków lub innych praw własności i prywatności. Cannamap nie ma wyraźnego obowiązku zapewnienia Państwo oznaczeń czy informacji pomagających Państwu w ustaleniu, czy dany materiał jest chroniony prawem autorskim lub znakiem towarowym. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innego prawa do własności.

3.3 Wykorzystywanie Treści Użytkownika: Administracja Cannamap ma całkowite i wyłączne prawo, ale nie jest zobowiązana, do edytowania, publikowania, przeglądania i odmawiania publikacji, usuwania i monitorowania Treści Użytkownika. Cannamap ma wyłączne i całkowite prawo do ujawniania Treści Użytkownika oraz okoliczności ich przesłania dowolnym osobom trzecim w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, w sytuacji, czy są przestrzegane postanowienia niniejszej Umowy oraz inne zasady sformułowane przez Cannamap, jak również w celu spełnienia obowiązującego prawa, regulacji lub żądań ze strony uprawnionego organu rządowego. Włącznie z prawem do usuwania wszelkich materiałów z Witryny według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Użytkownika i inne informacje pojawiające się w Witrynie lub w innych miejscach. Nie mamy również obowiązku do wykorzystywania Treści Użytkownika i Użytkownik może zdecydować, że nie zostaną one wykorzystane.

3.4 Publiczne Treści Użytkownika: przez Rejestracje i akceptacje Regulaminu rozumieją i akceptują Państwo fakt, że Treści użytkownika mają charakter publiczny. Dowolne osoby mogą przeglądać i wyświetlac Państwa Treści Użytkownika bez otrzymania zgody. Dlatego w Treściach Użytkownika prosimy zamieszczać tylko te informacje, które uznają Państwo za publiczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie i ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji opublikowanych przez Państwo w związku z Treściami Użytkownika.

Definicje

Konto

Oznacza konto w Witrynie cannamap.pl

Odpowiedzialność

Oznacza odpowiedzialność z tytułu podstaw do roszczeń dotyczących lub wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych. Dla celów definicji wszystkie odniesienia do Umowy oznaczają również porozumienie dodatkowe.

Kontrahent

Oznacza Sklep i Sprzedawcę, który założył wizytówkę sklepu w cannamap.pl

Witryna

Oznacza serwis i aplikacje internetową, aplikacje progresywną, usługi elektroniczne czy też komunikacje elektroniczną, portale social media i inne witryny internetowe dotyczące poszczególnych osób, partnerów biznesowych, kontrahentów, którzy zobowiązani się do przestrzegania niniejszej umowy i warunków korzystania.

Rejestracja

Oznacza utworzenie Konta w Witrynie, aa Rejestrowanie wyrażania działanie mające na celu utworzenie Konta.

Usługi

Oznacza ofertę w ogólnym rozumieniu Treści Użytkowników, lub usług świadczonych przez Cannamap.pl za pośrednictwem Witryny.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę naszej witryny. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Privacy Policy